Informace pro členy KF – změna novinkáře

 

Dne 15.září 2022, bohužel, zemřel ve svých 84 letech, dlouholetý člen výboru a novinkář pan Antonín Bednář. Filatelie pro něj byla celoživotním koníčkem a svojí skromností a obětavostí byl mnohým příkladem.

Novým novinkářem, který bude pro klub provádět objednávání a prodej známek bude Mgr. Petr Maryška ( tel. 608 964 940 )

Místem výměnných schůzek zůstávají i nadále nedělní dopoledne ve školicí místnosti ČD.

Pro zbytek letošního roku se však následovně mění termíny schůzek :

                     neděle   22. 10.          9,00  -  10,30 hodin  

                  neděle   11. 12.          9,00  -  10,30 hodin

Termíny schůzek v roce 2023 budou uvedeny, tak jako dosud, v celoroční informaci, kterou obdržíte koncem roku.

 

V J. Hradci 22. 9. 2022                  Ing. Jan Kohout – předs. KF 02 - 004

 

 

 

 

Zemřel Antonín Bednář                                                                                                                                                                    

ABedn

7.12.1938 - 15. 9. 2022

 

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že ve čtvrtek 15. září 2022 nás, bohužel, ve svých nedožitých 84 letech, opustil náš kolega, kamarád   a dlouholetý funkcionář klubu pan Antonín Bednář.

Filatelie pro něj byla celoživotním koníčkem a jeho pečlivě uspořádané sbírky známek byly vždy předmětem zájmu a obdivu  filatelistické veřejnosti. Byl nápomocen při organizaci řady úspěšných klubových filatelistických výstav.

Z titulu své funkce novinkáře, kterou vykonával mnoho roků související s prodejem známek, byl znám širokému okruhu filatelistů a to nejen současných, ale i dřívějších.

Pro svojí skromnost a obětavost byl mnohým příkladem. Jeho náhlý odchod nás velmi zasáhl. Nikdy nezapomeneme.

Za celý Klub filatelistů v Jindřichově Hradci je potřeba poděkovat za dlouholetou obětavou a poctivou práci, kterou pro klub vykonal.

      

Čest jeho památce.

 

Ing. Jan Kohout , předsda KF 02 - 004