P O Z V Á N K A

 

na výroční členskou schůzi

 

která se koná - v neděli 26.ledna 2020 od 09,00 hod.

v restauraci  - SPARTA na sídlišti Vajgar v Jindřichově Hradci

 

Program : 

    Prezentace přítomných

Zahájení, seznámení s programem

Zpráva o činnosti klubu filatelistů KF 02-004

Zpráva o hospodaření klubu v roce 2019

Zpráva o revizi hospodaření v roce 2019

Předání Marešovy medaile

Diskuze

Přestávka

Pokračování diskuze

Závěr

 

 (Konec schůze se předpokládá v 11,00 – 11,30 hod)

 

Před a po schůzi:

 

       a/ Je nutné vybrat u pana Bednáře filatelistické novinky – jsou vázány finanční prostředky klubu !!!

       b/ Členský příspěvek na rok 2020 ve výši 250,- Kč – zaplatit u p.Bednáře.

       c/ Součástí schůze je i výměnná schůzka – přineste své přebytky známek a dalšího filatelisticho materiálu.

             e/ Po dohodě je možno zapůjčit u Mgr. Petra Maryšky katalogy známek, UV lampu a další filatelistický materiál.