100 let Klubu filatelistů 02-004 v Jindřichově Hradci

 

 

Příští rok uplyne 100 roků od založení organizované filatelie v Jindřichově Hradci. Stalo se tak na ustavující schůzi tehdejších jindřichohradeckých filatelistů dne 17. října 1921. Klub Československých filatelistů vznikl jako

jeden z prvních v tehdejší republice a jako vůbec první na území současného Jihočeského kraje.

Ve výboru  klubu bylo proto rozhodnuto uspořádat k tomuto kulatému výročí na podzim 2021 filatelistickou výstavu, na níž by byla připomenuta historie klubu a své filatelistické exponáty by na ní představili stávající i dřívější členové klubu. Na základě předchozích zkušeností se výstava  zřejmě uskuteční v historických prostorech Muzea Jindřichohradecka na Balbínově náměstí.

V současné době již výbor klubu započal s přípravou výstavy, respektive zajištěním odpovídajícího počtu vystavovatelů.

Věříme, že se nám uspořádánám této výstavy podaří důstojně toto výročí připomenout.

 

Ing. Jan Kohout  - předseda KF

Jindřichův Hradec 25.2.2020