vyznamenání udělená předsednictvem SČF....

        

       předsednictvo Svazu českých filatelistů schválilo na své 9. schůzi 24.3.2018 , vyznamenání pro členy SČF za jejich vynikající práci a přínos pro českou organizovanou filatelii.

 

Z našeho klubu vyznamenání získali :

 

Čestné uznání SČF  II.  stupně - Antonín Bednář a JUDr. Pavel Prygl

Čestné uznání SČF III. stupně - Ing. Jan Kohout, Mgr. Petr Maryška, Miroslav Valach a Vlasta Vodičková

 

Všem oceněným gratulujeme.

 

ocenn foto

 

Mgr. Petr Maryška, Antonín Bednář, Ing. Jan Kohout, JUDr. Pavel Prygl, Vlasta Vodičková